Close
توجهflashخدمات ما
شرکت مهندسی تارا در سال ۱۳۷۰ به منظور طراحی و اجرای پروژه‌های مختلف تاسیس گردید. موسسین شرکت با انگیزه مشارکت در آبادانی و ارتقا کیفیت زندگی بشری در عرصه فعالیت‌های عمرانی و زیربنایی قدم گذاشته و معتقدند تنها راه دستیابی به توسعه؛ تعهد در انجام کیفی کارها، بهره‌جویی از ... 
                                                                    اطلاعات بیشتر
                                                                        

flashپروژه ها در سراسر ایران
 • احداث تصفیه خانه آب
 • احداث تصفیه خانه فاضلاب
  عسلویه
 • تصفیه خانه آب
  ازنا
 • احداث تصفیه خانه فاضلاب
  شهرک دارویی برکت

 • تصفیه خانه فاضلاب
  ساری

 • سد خاکی
  بابا احمد چالدران

 • اجرای تصفیه خانه
  شهرهای گروه الف
 • احداث تصفیه خانه 
  عمران آباد

 • عملیات اجرایی شبکه آبیاری و زهکشی
  گیلان  F۴
 • ایستگاه پمپاژ
  گاوشان
 • روکش آسفالت
  پایانه خسروی

 • زهکشی اراضی
  رعد